0
Twój koszyk
0
Twój koszyk

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu online obejmujący zasady zakupów w Sklepie, informacje o Sprzedającym oraz prawa Klienta.

Spis Treści

§1. Definicje
§2. Wymagania Techniczne
§3. Zakup Produktów
§4. Dostawa
§5. Płatności
§6. Procedura Reklamacyjna
§7. Prawo do Odwołania Zakupu
§8. Wyjątki od Prawa do Odwołania Zakupu
§9. Ochrona Danych Osobowych
§10. Kontakt z Sprzedawcą
§11. Postanowienia Końcowe

§1. Definicje

 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych.
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów poprzez Sklep.
 • Regulamin – niniejszy dokument.
 • Sklep – sklep online prowadzony przez Sprzedającego na adresie szparagatranscaucasian.pl.
 • Sprzedający – Dorota Szparaga, adres: ul. Gościnna 84, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5341100515.

§2. Wymagania Techniczne

Aby dokonać zakupu w Sklepie niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa z włączonym JavaScript i cookies. Do realizacji zamówienia wymagane jest również aktywne konto e-mail.

§3. Zakup Produktów

 1. Produkty oferowane w Sklepie zawierają całkowite ceny brutto.
 2. W celu zakupu produktów, Klient powinien dodać wybrane produkty do koszyka, wybrać sposób dostawy i płatności oraz podać niezbędne dane do realizacji zamówienia.
 3. Akceptacja Regulaminu i złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży.
 4. Klient może dokonywać zakupów bez rejestracji konta.

§4. Dostawa

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
 2. W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub poprzez płatności elektroniczne – od dnia uznania pieniędzy na rachunku bankowym Sprzedającego.
 3. Dostawa realizowana jest tylko na terytorium Polski.
 4. W trakcie zakupu produktów Klient ma możliwość wyboru najdogodniejszej dla niego metody dostawy. Dostępne w Sklepie metody dostawy to: InPost Kurier oraz InPost Paczkomaty.
 5. Termin wysyłki zamówienia wynosi do 3 dni roboczych.

§5. Płatności

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz płatności kartami jest Autopay S.A.

  Dostępne w Sklepie metody płatności:
  – karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).

  – płatności online oferowane przez Autopay S.A.

  – przelew na konto bankowe:

  Dane konta:
  mBank
  Numer konta: 21 1140 2004 0000 3202 8374 6324
  Dorota Szparaga
  ul. Gościnna 84
  43-300 Bielsko Biała

  – płatność za pobraniem.
 2. Jeśli zostanie wybrana opcja płatności “Przelew na konto”, Klient powinien zapłacić za zamówienie w terminie 10 dni od złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie to może zostać anulowane przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji lub odnotowaniu kwoty za zakupy na koncie Sprzedawcy.

§6. Procedura Reklamacyjna

 1. W przypadku wad produktu, Klient ma prawo do reklamacji na podstawie przepisów o rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje należy kierować na adres e-mail Sprzedającego: dszparaga@gmail.com.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od otrzymania ich przez Sprzedawcę.

§7. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu.
 2. W tym celu należy wysłać stosowne oświadczenie do Sprzedawcy na adres email dszparaga@gmail.com. W celu sprawnej realizacji zwrotu proszę o podanie wszystkich danych wskazanych w poniższym formularzu odstąpienia od umowy:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dorota Szparaga
ul. Gościnna 84, 43-300 Bielsko Biała

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: …………….
Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy: ………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko Klienta: ………………………………………………………………………………………….
Adres Klienta: ……………………………………………………………………………………………………….
Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr …………………………………………………
Data …………………………………………………….

……………………………………………….
Podpis

 1. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedającego z żadnymi kosztam.

§8. Wyjątki od Prawa do odstąpienia od umowy zakupu

Zgodnie z przepisami, prawo do odstąpienia nie przysługuje w pewnych przypadkach, np. przy zakupie produktów szybko psujących się czy dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

§9. Ochrona Danych Osobowych

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator Danych: Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca. Pełne informacje o celach, metodach i podstawach przetwarzania danych osobowych, jak również o odbiorcach tych danych, zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej w Sklepie.
 2. Cel przetwarzania: Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu realizacji umów sprzedaży, które zawierane są poprzez Sklep. Przetwarzanie to opiera się na:
  • umowie sprzedaży lub działaniach podejmowanych na żądanie Klienta przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • obowiązkach prawnych ciążących na Sprzedawcy, np. związanych z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • prawnie uzasadnionym interesie Sprzedawcy, tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dobrowolność podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie umowy lub realizację zamówienia.
 4. Okres przetwarzania: Dane osobowe będą przetwarzane do czasu:
  • wygaśnięcia obowiązującej umowy sprzedaży,
  • ustania obowiązku prawnego przetwarzania danych przez Sprzedawcę,
  • ustania możliwości dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży,
  • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie opierało się na zgodzie Klienta.
 5. Prawa Klienta:
  • Prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta.
  • Aby skorzystać z powyższych praw, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy użyciu danych kontaktowych podanych w § 10 Regulaminu.
 6. Reklamacje: W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Polityka Prywatności, dostępna w Sklepie, zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

§10. Kontakt ze Sprzedawcą

Adres e-mail: kontakt@szparagatranscaucasian.pl

§11. Postanowienia Końcowe

 1. Zakupy w Sklepie wymagają każdorazowej akceptacji Regulaminu przez Klienta.
 2. W przypadku sporów z Klientem właściwy jest sąd siedziby Sprzedającego.